“БРАЙЛЬ БОЛОН ЯРЬДАГ” НОМ ХЭВЛЭХ ТӨВ


“Брайль болон Ярьдаг” ном хэвлэх төв нь хараагүй иргэдийг мэдээллээр хангаж, боловсрол мэдлэгээ дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг  үзүүлэх зорилгоор Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт, Тахир дутуу иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх төслийн дэмжлэгтэйгээр 2004 оны 2-сарын 19-ны өдөр байгуулагдсан.

Тус хэвлэлийн төв нь Брайль ном хэвлэх төв, Ярьдаг номын студи гэсэн  хоёр хэсгээс бүрддэг.

“Брайль” хэвлэлийн төв нь тусгай зориулалтын  принтерээр, “Брайль” цаасан дээр, товгор үсэгтэй /Брайль үсэг/ тэмтрэн унших  номыг хэвлэдэг бол “Ярьдаг“ номын студи нь – аливаа ном хэвлэлийг дэйзи форматад хөрвүүлж аудио ном болгон хэвлэж байна.

Брайль үсгээр хэлний ном, сурах бичиг, зарим хууль тогтоомж, сургалтын гарын  авлагуудыг, Ярьдаг хэлбэрээр түүх, уран зохиол ,танин мэдэхүйн чиглэлийн болон хууль эрхзүйн номыг түлхүү хэвлэдэг юм.

“Брайль болон Ярьдаг“ ном хэвлэх төв нь хэвлэсэн номоо МХҮХ-ны дэргэдэх Хараагүйчүүдийн Нөхөн Сэргээх Сургалтын төв, Харааны Бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай сургуулийн номын сан, Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын төв номын сангаар  дамжуулан нийслэлийн иргэдэд, орон нутгийн салбар, салбаруудын дэргэдэх мэдээлэлийн танхим номын сангуудаар дамжуулан хөдөө орон нутгийн хараагүй иргэдэд тус тус хүргэж байна.