УРВУУЛАГЧ ХЭМЭЭХ ШОРООН ГАХАЙ ЖИЛИЙН САР ШИНИЙН БАЯРТ ЗОРИУЛСАН ҮНДЭСНИЙ БӨХИЙН БАРИЛДААНЫ УДИРДАМЖ

УРВУУЛАГЧ ХЭМЭЭХ ШОРООН ГАХАЙ ЖИЛИЙН САР ШИНИЙН БАЯРТ ЗОРИУЛСАН ҮНДЭСНИЙ БӨХИЙН БАРИЛДААНЫ УДИРДАМЖ УРВУУЛАГЧ ХЭМЭЭХ ШОРООН ГАХАЙ жилийн сар шинийн баярыг тохиолдуулан Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбоо болон Спортын зөвлөл хамтран Үндэсний бөхийн барилдааныг зохион явуулах гэж байна. Уг барилдааны зорилго нь: Хараагүй иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх хөдөлгөөний дутагтлаас сэргийлэх, нийтийн биеийн тамирыг сурталчилах, монгол бөхийн спортыг хараагүй иргэдийн дунд түгээн дэлгэрүүлэхэд оршино. Журам 1. Үндэсний бөхийн барилдаанд МХҮХ-ны гишүүд оролцоно. 2. Үндэсний бөхийн барилдаанд 32 бөх барилдах бөгөөд 1,2-ын даваа насны эрэмбийн дагуу оноолтоор явагдана. 3. 3 давж шөвгөрсөн 4 бөх тойргийн журмаар барилдаж 1,2,3–р байрыг эзэлсэн бөхчүүдэд шагнал олгоно. Мөн даваа бүхэн үнэлгээтэй байна. 4. Бүртгэл 2019 оны 01-р сарын 21-ний 12:00 цаг хүртэл явагдана. 5. Бөхийн барилдаан 2019 оны 01-р сарын 21-ний өдрийн 14:00 цагаас Хараагүй Хүмүүсийн Хөдөлмөр Сургалтын Үйлдвэрийн Соёлын танхимд болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 96875555

Бүтэц, зохион байгуулалт

  • МХҮХ-ны их хурал
  • МХҮХ-ны удирдах зөвлөлийн гишүүд
  • МХҮХ-ны ерөнхийлөгч
  • МХҮХ-ны дэд ерөнхийлөгч
  • МХҮХ-ны  Гүйцэтгэх захирал
    • МХҮХ-ны дэргэдэх байгууллагуудын захирал
    • Хөдөө орон нутгийн салбарын дарга

      МХҮХ нь 1978 оноос хараагүй иргэдийн үүсгэл санаачилгаар байгуулагдсан хараагүй  иргэдийн боловсрол , хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин соёл урлаг,  спорт , эрүүл мэнд, өглөг буяны   чиглэлээр төрөл бүрийн үйл ажиллагаа явуулж, гишүүдийнхээ  эрхийг  хамгаалах,  нийгмийн харилцаанд оролцоход нь бүх  талын дэмжлэг үзүүлэх  зорилготой  ашгийн бус , төрийн бус байгууллага юм.

      2017 оны байдлаар МХҮХ-ны дэргэд Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв, Брайль болон Ярьдаг ном хэвлэх төв, Best массаж төвийн сүлжээ, Best FM 98.5 радио станц, “Нарны Хаан Хүүхдүүд” цэцэрлэг, Best Cafe зэрэг  байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

      Мөн МХҮХ ны дэргэд  Залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмад, урлаг, спортын гэсэн 5 зөвлөл ажиллаж байна.

      Зөвлөл нь 5-7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд МХҮХ-ны удирдах зөвлөлөөс 4 жилийн хугацаанд сонгогдон ажилладаг.