Эссэ бичлэгийн уралдаан зарлаж байна

ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ Нэг. Эссэ бичлэгийн уралдааны зорилго:Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбоо үүсэж хөгжсөний 40 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд хүүхэд, багачуудын дунд хараагүй хүмүүсийн талаар эерэг зөв ойлголт хандлагыг бий болгох зорилгоор эссэ бичлэгийн уралдааныг зарлаж байна. Хоёр: Хамрах хүрээ:Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд болон ахлах ангийн сурагчдын дунд Гурав. Сэдэв: “Хараагүй хүний тухай миний бодол” Дөрөв. Агуулга: Хараагүй хүмүүсийн талаар ямар ойлголттой байдаг, тэдэнд ямар асуудал тулгардаг мөн төр засаг олон нийтийн зүгээс хараагүй иргэдэд ижил тэгш боломж, хүртээмжтэй орчинг хэрхэн бүрдүүлэх вэ? Таны бодлоор Тав. Тавигдах шаардлага: 5.1. Эссе бичлэгийн хэл найруулга, бичлэгт тавигдах ерөнхий шаардлагыг хангасан байх 5.2. Дүр дүрслэл сайтай байх хараагүй хүмүүсийн талаар эерэг хандлага ойлголт төрүүлэхүйц 5.3. Үгийн тоо: Дунд ангийн сурагчид 250-300 Ахлах ангийн сурагчид 450-500 -д багтааж бичнэ. 5.4. Эссе бичлэгийн бүтэц: Бичигчийн товч танилцуулга(үгийн тоонд орохгүй) Зургаа. Шалгаруулах журам: 6.1. /0-100 хүртэл онооны системээр дүгнэж нийлбэр дүнгээр байр эзлүүлнэ/ 6.1.1. Найруулга, зөв бичих дүрмийн алдаа (15 оноо); 6.1.2. Үгийн тоо (15 оноо); 6.1.3. Бичих ур чадвар (20 оноо); 6.1.4. Дэвшүүлсэн санаа нь манай нөхцөлд хэрэгжих магадлал (30 оноо); 6.1.5. Сэдэв, зорилго, агуулга, дүгнэлтийн уялдаа холбоо (20 оноо). 6.2. Мөн 1 хувь хэвлэж, хавтаслан хаяг, холбоо барих утасны дугаар, мэйл хаяг зэргийг тодорхой бичиж хавсарган МХҮХ-ны байранд 2018 оны 11дугаар сарын 30-ны өдрийн 18:00 цагаас өмнө ирүүлсэн байна. 6.3. Эссег сэдвийн хүрээнд бичиж, ашигласан эх сурвалжийг тодорхой дурьдсан байх бөгөөд шууд хуулбарласан, хугацаа хожимдсон, шаардлага хангаагүй материалыг шалгаруулалтанд оруулахгүй болно. Долоо. Шагналын сан Ангилал тус бүрт I байр/нэг/ Өргөмжлөл 500,000 /төгрөг/ IIбайр /нэг/ Өргөмжлөл 300,000 /төгрөг/ III байр /нэг/ Өргөмжлөл 100,000 /төгрөг/ Эссег файл хэлбэрээр moonangel_83@yahoo.comгэсэн цахим хаягаар илгээх. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Утас:70044179, 88007402 утаснаас лавлах. Шалгаруулалтанд ирүүлсэн эссег радио телевиз, МХҮХ-ны дэргэдэх 98.5 радиоболон тус холбооны цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ. Удирдамж боловсруулсан: МХҮХ-ны ажлын алба 2018.11.06

Брайль болон Ярьдаг ном хэвлэх төвийн танилцуулга

      “Брайль болон Ярьдаг ном хэвлэх төв" нь хараагүй иргэдийг мэдээллээр хангах, боловсрол мэдлэгээ дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

      2004 оны 2-р сарын 19-ны өдөр Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт, Тахир дутуу иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх төслийн дэмжлэгтэйгээр байгуулагдсан.

      Тус хэвлэлийн төв нь Брайль ном хэвлэх төв, Ярьдаг номын студи гэсэн хоёр хэсгээс бүрддэг. “Брайль" хэвлэлийн төв нь - тусгай зориулалтын хэвлэлийн тоног төхөөрөмжөөр, “Брайль" цаасан дээр, товгор үсэгтэй (Брайль үсэг) тэмтрэн унших номыг хэвлэдэг бол “Ярьдаг“ номын студи нь - аливаа ном хэвлэлийг дэйзи форматад хөрвүүлж ярьдаг ном болгон хэвлэж байна. Брайль үсгээр хэлний ном, сурах бичиг, зарим хууль тогтоомж, сургалтын гарын авлагуудыг, Ярьдаг хэлбэрээр түүх, уран зохиол танин мэдэхүйн чиглэлийн болон хууль эрхзүйн номыг түлхүү хэвлэдэг. Тухайлбал:

 • Брайль болон томруулсан хэлбэрээр
 • Ном, сурах бичиг,
 • Гарын авлага, сургалтын материал
 • Хууль тогтоомж
 • Байгууллагын танилцуулга
 • Музейн үзмэрийн танилцуулга
 • Товгор үсэгтэй нэрийн хуудас,
 • Хаяг /Байгууллагын хаяг самбар/
 • Сертификат, өргөмжлөл

 

 • Товгор буюу тактайл хэлбэрээр
 • Зурагт ном,
 • Сургалтын материал
 • Цагаан толгой
 • Газрын зураг,

 

 • 3D хэлбэрээр
 • Биет дүрс
 • Сургууль болон цэцэрлэгийн сургалтын биет хэрэглэгдэхүүн

 

 • Ярьдаг буюу дэйзи хэлбэрээр
 • Ном
 • Гарын авлага
 • Сургалтын материал
 • Хууль тогтоомж

      Эдгээр ном, материалыг АНУ, Швед, Япон зэрэг орнуудын Брайль хэвлэлийн тусгай тоног төхөөрөмж, студийн тоног төхөөрөмж ашиглан хэвлэж байна.

      “Брайль болон Ярьдаг" ном хэвлэх төв нь хэвлэсэн номоо МХҮХ-ны дэргэдэх Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, Харааны Бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай 116-р сургуулийн номын сан, Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын төв номын сангийн Хараагүйчүүдийн уншлагын танхимаар дамжуулан нийслэлд, МХҮХ-ны орон нутгийн салбар, мэдээллийн төвүүдээр дамжуулан хөдөө орон нутагт хүргэж Монгол Улсын хараагүй иргэдийн мэдээлэл авах, боловсрол мэдлэгээ дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.