ЭРҮҮЛ АГААР ЭМ” СЭДЭВТ ЦАСНЫ БАЯРЫН УДИРДАМЖ

Батлав: МХҮХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Б.Болдбаатар “ЭРҮҮЛ АГААР ЭМ” СЭДЭВТ ЦАСНЫ БАЯРЫН УДИРДАМЖ МХҮХ-нь гишүүд, ажиллагсдын дунд “Эрүүл агаар эм” сэдэвт ЦАСНЫ БАЯР-ыг зохион явуулж байна. Өдөрлөгийн зорилго нь: Хараагүй иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, нийтийн биеийн тамирыг сурталчлахад оршино. Журам: 1. Өдөрлөгийн үйл ажиллагаанд МХҮХ-ны гишүүд, ажилчид оролцох бөгөөд 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бүрдүүлсэн байна. 2. Багийн бүрэлдэхүүнд 5 эмэгтэй, 5 эрэгтэй байх бөгөөд гишүүн бүрийн оролцоог тэгш хамруулсан байна. /нэг хүн 2-оос дээш төрлийн тэмцээнд оролцохгүй/ 3. Багууд мэдүүлгээ 2019 оны 02-р сарын 22-ны өдрийн 18:00 цагаас өмнө МХҮХ-нд ирүүлсэн байна. 4. Өдөрлөгийн үеэр багуудын дунд дараах тэмцээнүүд явагдана. Үүнд: - Цасны сумо /баг бүрээс эмэгтэй 2, эрэгтэй2/ - Оргил булаалдах /баг бүрээс 5 хүн/ - Олс татах /багийн бүх гишүүд/ - Дээс нь доогуур шургах /баг бүрээс эрэгтэй1, эмэгтэй1 /  Цасны баяр: 2019 оны 02-р сарын 23–ны өдөр явагдана.  Оролцох хүмүүст тус өдрийн 10:00 цагт МХҮХ-ны гадна талаас автобусаар үйлчилнэ.  Цасны баярт явах хүмүүс унааны 2000 төгрөгтэй ирэх  Хүмүүс өөрсдөө хувийн бэлтгэлээ сайн хангах Утас: 70044179, 96875555, 96609840 Зохион байгуулагч: МХҮХ-ны ажлын аппарат МХҮХ-ны Спортын зөвлөл

Цэцэрлэг

Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбооны дэргэдэх “Нарны хаан хүүхдүүд”  цэцэрлэг нь хараагүй, сул хараатай, үлдэц хараатай хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай бага насны хүүхдэд  тусгай болон ганцаарчилсан хөтөлбөрөөр дамжуулан “би чадна” гэсэн итгэлтэй, зөв үйлтэй, зөв  сэтгэлтэй хүүхдийг төлөвшүүлэх эрхэм зорилготой ажиллаж байна.
 

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Нийслэлийн Боловсролын газраас тусгай зөвшөөрөл авч,  2 бүлгийн 14 хүүхдийн хүчин чадалтай,  нийт 9 ажилчин албан хаагчтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

      Манай цэцэрлэгт бакалавр-6 хүн, коллеж-1 хүн, бүрэн дунд-2 хүн төгссөн ба  мэргэжлийн багшлах эрхтэй багш 2, туслах багш-3, тогооч-1, арга зүйч, менежер-1, эрхлэгч-1, эмч-1 гэсэн орон тооны бүтэцтэй ажиллаж байна.