МХҮХ-НЫ 2021 СПОРТЫН АХА ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн Jun 5, 2021 by Administrator

МХҮХ-НЫ 2021 СПОРТЫН АХА ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго: 

Монголын тамирчдын өдрийг угтан МХҮХ-ны гишүүдийн чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, Спортын түүх. Хөгжлийн тухай ойлголтыг нэмэгдүүлж тэр дундаа Пара спорт. Харааны бэрхшээлтэй тамирчдын амжилт ололтыг суртчилан таниулахад оршино.

Хоёр . Журам : 

АХА Тэмцээнд оролцох боломжийг бүрдүүлэх зорилготой 2021 оны 06-р сарын 11-ний 13:00-с . Clubhouse-аар Хөгжил дэвшилд хамтдаа өрөөнд  МХҮХ спортын зөвлөл. Спорт холбоодуудын төлөөлөл оролцсон шууд асуулт хариулалт ярилцлаган та бүхнийг урьж байна.

АХА Тэмцээнд оролцох гишүүдийг МХҮХ-ны гишүүд facebook group-д оруулсан постны доор мөн 99609818. 88159818. 96609840 утсаар бүртгэнэ.

Бүртгүүлэхдээ 1.овог нэр 2.регистрийн дугаар 3.утасны дугаар

Бүртгэл 2021 оны 06-р сарын 15-ныг дуустал явагдана.

АХА Тэмцээнд оролцогчид дундаас 1-р шат дуусаны дараа буюу 2021 оны 06-р сарын 16-ны 20:00-с 3-н азтан шаогаруулж спорт бараагаар урамшуулна.

2.1.  Уралдаанд оролцогч нь 16-аас дээш насны харааны улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 50 буюу түүнээс дээш хувиар алдсан, Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбооны гишүүн байна..

2.2. АХА Тэмцээн 2021 оны 06-р сарын 16.17-ны өдрүүдэд Clubhouse-аар Хөгжил дэвшилд хамтдаа өрөөнд зохион байгуулагдана

2. 3. АХА Тэмцээн 2 үе шатаар явагдах ба 1-р шатнаас шилдэг 8  оролцогч шалгаруулж 2-р шатанд оролцно.

2. 4. АХА Тэмцээн 1-р шат 2021 оны 06-р сарын 16-ны 18:00-с . Clubhouse-аар Хөгжил дэвшилд хамтдаа өрөөнд явагдна.

2.5.. Тэмцээнийг тусгайлан бэлдсэн Дэпхийн болон Монголын мөн Пара спорт тэр дундаа      хараагүйчүүдийн спортын холбогдолтой асуултын дагуу оролцогч тус бүрээс асуулт асууж ,хасагдах журмаар явуулна.

2. 6  Оролцогч 3-н удаа буруу хариулвал хасагдана.

2. 7. АХА Тэмцээн 2-р шат 2021 оны 06-р сарын 17-ны 18:00-с . Clubhouse-аар Хөгжил дэвшилд хамтдаа өрөөнд шалгарсан 8-н оролцогчид. Спортын сэтгүүлч Батжаргал. МХҮХ спортын зөвлөл. Спорт холбоодуудын төлөөлөл оролцсон шууд асуулт хариулалт ярилцлагын хэлбэрээр явагдна.

2. 8. АХА Тэмцээний 2-р шатанд оролцогч 8-н асуултаас сугалан асуултанд 30 минутын хугацаанд бэлдэж дэлгэрэнгүй мэдээпэп өгөхүйцээр хариулна.

2. 9. АХА Тэмцээний 2-р шатанд оролцогчыг 3 шүүгчийн нийлбэр оноогоор лүгнэж байр эзлүүлнэ.

 

Гурав . Шагнал :   

3. 1. Тэргүүн байр 200.000₮ Дэд байр 150.000₮ Гуравдугаар байр 100.000₮ Тусгай шагнал 5-н оролцогч спортын бараа зэрэгээр 2-р шатанд шалгарсан 8-н оролцогчийг шагнаж урамшуулна.