Залуучуудын зөвлөл

МХҮХ-ны дэргэдэх Залуучуудын зөвлөл нь анх 2016 оны 9 сарын 5-ны өдөр 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

            Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд дараах хүмүүс багтсан болно.

Үүнд:

  • Зөвлөлийн дарга        Л.Эрдэнэчулуун
  • Нарийн бичиг               Ө.Мөнхтөр
  • Зөвлөлийн гишүүн     Д. Эрдэнэбаяр
  • Зөвлөлийн гишүүн      Г.Батчимэг
  • Зөвлөлийн гишүүн      Э.Алтангэрэл

Бидний эрхэм зорилго: Монгол улсын хэмжээнд буй харааны бэрхшээлтэй залуусын оролцоог нийгэмд таниулах, тэдний авъяас чадварыг хангах.

Дээх зорилгын хүрээнд дараах 3 зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.

  • Нийгэм, олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох
  • Чадавхжуулах сургалт, зөвлөгөөг зохион байгуулах, оролцох
  • Зөвлөлийн дотоод зохион байгуулалтыг чанаржуулах

Буцах