МСҮТ-ийн оюутнууд дадлагат гарлаа

1. МХҮХ –ны дэргэдэх МСҮТөвийн Эмчилгээний бариа засалч, Хүртээмжит технологийн мэргэжилтэн ангийн 2-р курсын оюутнуудын ажил олгогч байгууллага дээр хийх дадлага 2018-04-09-ны өдөр эхэллээ. • Эмчилгээний бариа засалч 2-р курсын оюутнууд нь 4-р сарын 9-с эхлэн сургуулийн байран дээрээ ХХХСҮ-ийн ажилчид болон МХҮХ-ны гишүүд, энгийн үйчлүүлэгчдийг хүлээн авч эмчилгээний бариа, бумба хийж үйлчилж байна. 4-р сарын 16-наас эхлэн сувилал болон бусад харилцаатай ажилладаг байгууллагууд дээр дадлагад гарч 1 сарын хугацаанд танхимаар үзсэн онол дадлагын мэдлэг чадвараа ажлын байрны нөхцөлд сайжруулж суралцах билээ. • Хүртээмжит технологийн ангийн 2-р курсын оюутнууд нь МХҮХ-ны оффис болон фм 98,5, Нацагдоржийн номын сангийн ярьдаг номын санд МХҮХ-ны оффис программ дээр ажиллаж албан бичигбаримт дээр ажиллах, DAISY ном бэлтгэх , дууны эвлүүлэг хийх , багшлах дадлага гэсэн 5 төрлөөр хичээлээр үзсэн онол дадлагын мэдлэг чадвараа өргөжүүлж ажлын байран дээрхи дадлага хийж байна.

Залуучуудын зөвлөл

МХҮХ-ны дэргэдэх Залуучуудын зөвлөл нь анх 2016 оны 9 сарын 5-ны өдөр 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

            Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд дараах хүмүүс багтсан болно.

Үүнд:

  • Зөвлөлийн дарга        Л.Эрдэнэчулуун
  • Нарийн бичиг               Ө.Мөнхтөр
  • Зөвлөлийн гишүүн     Д. Эрдэнэбаяр
  • Зөвлөлийн гишүүн      Г.Батчимэг
  • Зөвлөлийн гишүүн      Э.Алтангэрэл

Бидний эрхэм зорилго: Монгол улсын хэмжээнд буй харааны бэрхшээлтэй залуусын оролцоог нийгэмд таниулах, тэдний авъяас чадварыг хангах.

Дээх зорилгын хүрээнд дараах 3 зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.

  • Нийгэм, олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох
  • Чадавхжуулах сургалт, зөвлөгөөг зохион байгуулах, оролцох
  • Зөвлөлийн дотоод зохион байгуулалтыг чанаржуулах

Буцах