Сургалтанд урьж байна.

Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбооны дэргэд Нөхөн Сэргээх сургалтын төв үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд энэхүү сургалтын төв нь харааны улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 50 буюу түүнээс дээш хувиар алдсан иргэдэд орон зайн чиг баримжаа олгох буюу таягны, брайль бичгийн, ахуйн, хувь хүний харилцаа гэх мэт төрөл бүрийн сургалтуудыг үнэ төлбөргүй зохион байгуулж байгаа тул харааны бэршхээлтэй иргэд болон харааны бэрхшээлтэй иргэнтэй ойр дотно хүмүүс дараах утсаар холбогдоно уу. Ч.Дэлгэрмаа /МХҮХ-ны дэргэдэх Нөхөн Сэргээх сургалтын төвийн захирал / Утас: 70044179, 91110569

Залуучуудын зөвлөл

МХҮХ-ны дэргэдэх Залуучуудын зөвлөл нь анх 2016 оны 9 сарын 5-ны өдөр 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

            Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд дараах хүмүүс багтсан болно.

Үүнд:

  • Зөвлөлийн дарга        Л.Эрдэнэчулуун
  • Нарийн бичиг               Ө.Мөнхтөр
  • Зөвлөлийн гишүүн     Д. Эрдэнэбаяр
  • Зөвлөлийн гишүүн      Г.Батчимэг
  • Зөвлөлийн гишүүн      Э.Алтангэрэл

Бидний эрхэм зорилго: Монгол улсын хэмжээнд буй харааны бэрхшээлтэй залуусын оролцоог нийгэмд таниулах, тэдний авъяас чадварыг хангах.

Дээх зорилгын хүрээнд дараах 3 зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.

  • Нийгэм, олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох
  • Чадавхжуулах сургалт, зөвлөгөөг зохион байгуулах, оролцох
  • Зөвлөлийн дотоод зохион байгуулалтыг чанаржуулах

Буцах