Одоогоор шинэ зарлал бүртгэгдээгүй байна

судалгаа

н
нансааJan 26, 2018
танайд 2016 юмуу 2017 оны байдлаар гаргасан хараагүй иргэдийн тоо тэр дундаа улаанбаатарт боломжтой бол дүүрэг дүүргээр гаргасан судалгаа байна уу?

Хариулт алга байна