4р сард хийгдсэн ажлын тайлангийн хурал

Нийтэлсэн Apr 26, 2019 by Administrator

Сар бүрийн сүүлийн баасан гараг бүрт хийгддэг сарын тайлангийн хурлаар  4 дүгээр сард хийгдсэн ажлуудын талаар мэдээллийг 2019 оны 4 дүгээр сарын 26нд ХХХСҮ-ийн урлаг зааланд хийлээ. Энэ удаагийн мэдээллийн цагаар МХҮХ-ны саналын дагуу Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас зохион байгуулагдаж байгаа явуулын үйлчилгээ ирж Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн өөрчлөлт,  тэтгэвэр тэтгэмж, нийгмийн даатгалын шинээр хэрэгжүүлж байгаа үйлчилгээний талаар нийгмийн даатгалын ажилтнууд мэдээлэл зөвөлгөө өгч, хүмүүсийн сонирхсон асуултанд хариулт өглөө.