хонхтой бөмбөгийн хүүхдийн наадам

Нийтэлсэн Apr 18, 2019 by Administrator

БАТЛАВ:
МОНГОЛЫН ХОНХТОЙ БӨМБӨГИЙН
ХОЛБООНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

 Я.БАТЦЭЦЭГ

2019 ОНЫ ХОНХТОЙ БӨМБӨГИЙН ХҮҮХДИЙН НААДМЫН ТЭМЦЭЭНИЙ ЗААВАР
Зорилго
Харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн Паралимпийн наадмын хөтөлбөрт багтдаг
Хонхтой бөмбөгийн спортын сонирхогчдын хүрээг өргөжүүлэх зорилгоор залгамж
халаа тамирчдыг төрүүлэн тоглох ур чадварыг нээн илрүүлж цаашид тамирчин
болох урам зориг итгэл тэмүүлэлтэй болгоход тэмцээний зорилго оршино.
1. Зохион байгуулалт.
БСШУСЯам, Биеийн тамир, спортын газрын баталсан заавар санхүүжилтээр
Монголын Хонхтой бөмбөгийн холбооноос 2007-2021 оны олон улсын дүрмийн
дагуу шүүгчид зохион байгуулна.
2. Тэмцээн явагдах газар, хугацаа.
3. Тэмцээн 2019 оны 9-р сарын 12,1 Знд 70-р сургуулийн спорт зааланд болно.
4. Тэмцээний оролцох журам.
> Баг нь 4 тоглогч, 1 дасгалжуулагчтай оролцоно.
> Тамирчид жигд хувцас, нүдний хаалт өвдөг тохойн хамгаалалтай байх ба
10X20 хэмжээтэй 1-9 гэсэн дугаарыг хувцсандаа байрлуулсан байна.
> Тамирчид гэнэтийн ослын даатгалд хамрагдсан байна.
> Хөдөө орон нутаг, дүүргүүдээс оролцох баг тамирчдын ирэх буцах унаа,
байр, хоолны зардлыг, байгууллага орон нутгаас хариуцна.
5. Техникийн зөвлөгөөн мандат олголт.
Багш дасгалжуулагч нарыг оролцуулан 2019 оны 9-р сарын Д0-нд 09:00цагт
" — “ ------Спортын ордонд болно Техникийн
зөвлөгөөн хийж мандат олгоно.Баг тамирчдын мэдүүлэгт албан ёсны тамга тэмдэг
бүхий эмчийн магадлагаатай байна.
Тамирчид нь төрсний гэрчилгээ, 3x4 хэмжээний 1% зураг, нүдний харааны чадвар
алдалт 50%-аас дээш байхыг тодорхойлсон эмчийн тодорхойлолттой ирнэ.

Эхний 3 байр эзэлсэн эмэгтэй, эрэгтэй багуудад алт, мөнгө, хүрэл медаль
өргөмжлөл мөнгөн шагнал олгох ба байгууллагын дүнгээр 3 байр эзлүүлэн
өргөмжлөл цом мөнгөн шагналаар шагнан урамшуулна.
Монголын Хонхтой Бөмбөгийн Холбоо.