мэдээлэл

Нийтэлсэн Apr 10, 2019 by Administrator

Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооноос зохион байгуулж буй зочин хөтөлбөрийн хүрээнд Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газрын төлөөлөл, нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн төлөөлөл мөн харааны бэрхшээлтэй гишүүд манай байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцаж мэдээлэл солилцлоо.