мэдээлэл

Нийтэлсэн Apr 9, 2019 by Administrator

Өмнөговь аймгийн төр захиргааны болон ХБИ-ийн чиглээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудын төлөөллүүд МХҮХ-ны үйл ажиллагаатай танилцаж санал солилцлоо