2018 оны шилдэг зөвлөл тодорлоо

Нийтэлсэн Dec 28, 2018 by Administrator

МХҮХ жил бүр оны шилдэг зөвлөлийг шалгаруулдаг билээ. 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлаараа хөдөө орон нутаг дахь салбар зөвлөлүүдээс тэргүүн байрыг Увс аймаг дахь салбар зөвлөл шалгарч, хоёр дугаар байрыг Говь-Алтай аймаг, гуравдугаар байрыг Хөвсгөл аймаг дахь салбар зөвлөл, МХҮХ-ны дэргэдэх ахмад, спорт, соёл урлаг, залуучууд, эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс соёл урлагийн зөвлөл шилдэгээр тодорлоо