хичээлийн шинэ жилийн нээлт

Нийтэлсэн Sep 4, 2018 by Administrator

2018-2019 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтээ 2018 оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдөр  Монголын Хараагүйчүүдийн Холбооны дэргэдэх "Нарны хаан хүүхдүүд" цэцэрлэг 30 хүүхэдтэйгээр,  МСҮТ нь 7 чиглэлээр Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн 90 гаруй оюутан суралцагчтайгаархийлээ. Нээлтэнд МХҮХ-ны удирдлага болон цэцэрлэгийн эрхлэгч, МСҮТ-ийн захирал багш ажилтангууд оролцлоо.