Зүүн бүсийн чуулга уулзалт

Нийтэлсэн May 23, 2018 by Administrator

МХҮХ-ны зүүн бүсийн  салбар зөвлөлүүдийн  идэвхтэн сонгуултнууд, аймгийн шийдвэр гаргах түвшний албан тушаалтнуудын хамтарсан төр засгаас авч хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэрүүд, МХҮХ-ноос явуулж буй үйл ажиллагаа болон өөр хоорондоо туршлага солилцох мөн цаашид хараагүй иргэдэд тулгамдаж буй асуудлуудыг тэдний өөрсдийнх нь оролцоотой  хэрхэн хамтран шийдвэрлэх талаар хэлэлцэх чуулганыг 2018 оны 05-р сарын 21-22-ны өдрүүдэд, Дорноговь аймгийн засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгууллаа.