Одоогоор шинэ зарлал бүртгэгдээгүй байна

Эмчийн үзлэг зохион байгуулагдлаа.

Нийтэлсэн Oct 24, 2017 by Administrator

Хараагүй Хүмүүсийн  Эрхийг хамгаалах “Дэлхийн цагаан таягтны өдөр”-ийн  үйл ажиллагааны хүрээнд Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбоо,  "Хавдар Судлалын Үндэсний Төв"-тэй хамтран ЭХО,ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, ХӨХ-ний үзлэгийг 2017 оны 10-р сарын 18-19-ний хооронд зохион байгуулж 280 иргэд үзлэгт хамрагдлаа.