МОНГОЛЫН ХАРААГҮЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОЛБООНЫ ГИШҮҮДИЙН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ УРЛАГИЙН ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн May 7, 2021 by Administrator

 

БАТЛАВ:  “МХҮХ” TББ-ын  Ерөнхийлөгч                  Д. ГЭРЭЛ 

 

 

 

МОНГОЛЫН ХАРААГҮЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОЛБООНЫ ГИШҮҮДИЙН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ УРЛАГИЙН ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

 

 

Зорилго: Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны  гишүүдийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх, нээн илрүүлэх.

Хамрах хүрээ: Харааны бэрхшээлийн улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 50 буюу түүнээс дээш хувиар алдсан Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны  16-аас дээш насны нийт гишүүд

Тэмцээний төрлүүд:

1. Гоцлол дуу /Дууны төрөлд оролцогчид өөрийн хүссэн төрөл хэлбэрийн дууг сонгон оролцох боломжтой./

2. Уран уншлага /Уран уншлагын төрөлд оролцогчид яруу найраг болон өгүүллэгийн алийг нь ч сонгон оролцож болох бөгөөд хугацаа 5 минут байна./

 

Зохион байгуулалт: Тэмцээнийг цахим орчинд 2 шаттайгаар зохион байгуулна.

Оролцогчид тэмцээний хоёр төрөлд хоёуланд нь оролцож болно.

Гоцлол дууны төрөлд оролцогчид дуугаа фонограмм болон ямар нэг хөгжмийн зэмсэгтэй хоршин дуулж оролцоно.

Уран уншлагын төрөлд оролцогчид сонгосон уран бүтээлдээ тохирсон аялгууг сонгож хоршин уншиж оролцоно.

 

1. Нэгдүгээр шатны шалгаруулалтын зохион байгуулалт

Оролцогчид тэмцээнд оролцох уран бүтээлээ “MNFB–Art” facebook хуудас болон “urlag.mnfb@gmail.com”цахим хаяг руу удирдамжид заасан хугацаанд багтаан видео бичлэг хэлбэрээр ирүүлнэ.

Уран бүтээлээ ирүүлэхдээ дараах мэдээллийг заавал хавсаргана.

Овог ...

Нэр ...

Оролцож байгаа төрөл...

Тэмцээнд оролцож буй бүтээлийн нэр...

Оролцогчийн харьяалал ...

Холбоо барих утасны дугаар .

Facebook эсвэл Clubhouse-д бүртгэлтэй нэр..

 

Тэмцээнд оролцогчдын ирүүлэх бичлэг дараах шаардлагыг хангасан байна.

 • Камерыг хөндлөн байрлуулж, оролцогчийг тод харагдахаар бичих
 • Оролцогчийн дуу хоолой, үг хэллэг тод, тодорхой сонсогдож байх
 • Гоцлол дууны төрөлд оролцогчийн үзүүлбэр 3 минутаас хэтрэхгүй байх
 • Уран уншлагын төрөлд оролцогчийн үзүүлбэр 5 минутаас хэтрэхгүй байх
 • Мэргэжлийн дуу, дүрс бичлэгийн студид бичигдсэн бичлэг ашиглахыг хориглоно.

 

Төрөл тус бүрд хамгийн өндөр оноо авсан эхний 12 оролцогчийг хоёрдугаар шатанд шалгаруулна

 

2. Хоёрдугаар шатны шалгаруулалтын зохион байгуулалт

Хоёрдугаар шатны шалгаруулалтыг “clubhouse” нийтийн сүлжээнд зохион байгуулна

Хоёрдугаар шатанд шалгарсан оролцогчид заавал clubhouse-д бүртгэлтэй хаягаас тэмцээнд оролцоно.

Оролцогчид өөрийн сонгосон нэг уран бүтээлийг дуулж, уншиж оролцоно.

Хоёрдугаар шатны шалгаруулалтад нэгдүгээр шатанд оролцсоноос өөр уран бүтээлээр оролцоно.

Төрөл тус бүрд хамгийн өндөр оноо авсан эхний дөрвөн оролцогчийг шалгаруулна.

 

Тэмцээний дүгнэх журам:

Тэмцээний нэг болон хоёрдугаар шатны шалгаруулалтыг мэргэжлийн уран бүтээлчдээс бүрдсэн баг шүүнэ.

Гоцлол дууны төрөлд оролцогчдыг дараах үзүүлэлтүүдийн дагуу шүүж үзүүлэлт тус бүрт 1-10 оноогоор дүгнэнэ.

 • Дууны сонголт
 • Хэмжээ
 • Өнгө, аялгууны зөв цэвэр байдал

 

Уран уншлагын төрөлд оролцогчдыг дараах үзүүлэлтүүдийн дагуу шүүж үзүүлэлт тус бүрд 1-10 оноогоор дүгнэнэ.

 • Уншиж буй бүтээл болон хэрэглэсэн аяны сонголт
 • Үгийг зөв, тод, цэвэр хэлсэн байдал
 • Уран бүтээлийн утга санаа, сэтгэл хөдлөлийг зөв илэрхийлсэн байдал

Хугацаа: 

1. Тэмцээнд оролцох уран бүтээлүүдийг 2021 оны 5-р сарын 8-наас 18-ны өдрийг дуустал хүлээн авна.

2. Хоёрдугаар шатны оролцогчдыг 2021 оны 5-р сарын 20-ны өдөр шалгаруулж оролцогчдод мэдээлнэ.

3. Тэмцээний хоёрдугаар шатны шалгаруулалт 2021 оны 5-р сарын 23-нд болно.

 

Шагнал:Тэмцээний төрөл тус бүрд эхний 4 байрыг шалгаруулж дараах байдлаар шагнана.

1-р байр – Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал  300,000 ₮

2-р байр – Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал  200,000 ₮

3-р байр – Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал  100,000 ₮

Тусгай байр – Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал  50,000 ₮

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаяг, утсаар холбогдон авна уу.

Вэбсайт: www.mnfb.mn

E-Mail: urlag.mnfb@gmail.com

Facebook: Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо

Утас: 70044179,  99797402,  95338352, 89278866, 91991139