Сургалтанд урьж байна.

Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбооны дэргэд Нөхөн Сэргээх сургалтын төв үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд энэхүү сургалтын төв нь харааны улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 50 буюу түүнээс дээш хувиар алдсан иргэдэд орон зайн чиг баримжаа олгох буюу таягны, брайль бичгийн, ахуйн, хувь хүний харилцаа гэх мэт төрөл бүрийн сургалтуудыг үнэ төлбөргүй зохион байгуулж байгаа тул харааны бэршхээлтэй иргэд болон харааны бэрхшээлтэй иргэнтэй ойр дотно хүмүүс дараах утсаар холбогдоно уу. Ч.Дэлгэрмаа /МХҮХ-ны дэргэдэх Нөхөн Сэргээх сургалтын төвийн захирал / Утас: 70044179, 91110569

Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбооны гишүүд жагсав

Нийтэлсэн Apr 24, 2017 by Administrator

Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбооны гишүүд жагсав

      Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбоо /МХҮХ/-ноос төрийн гурван өндөрлөгт хандаж 2017 оны 4-р сарын 18-ны өдөр харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох эрхтэй холбоотой асуудлаар шаардлага хүргүүлсэн.

      Уг шаардлагын хариуг 2017 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн 12:00 цагт авахаар мэдэгдсэн боловч өнөөг хүртэл хариу ирүүлсэнгүй.

      Энэ байдлыг бид Монгол улсын төр хараагүй хүүхдийн боловсролын асуудалд хайхрамжгүй хандаж, үл тоомсорлож байгаагийн илрэл гэж үзэн маш их харамсаж байна.

      Иймд харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг ялгаварлан гадуурхаж, тэднийг дорд үзэж буй зүй бус байдлыг цаашид хүлцэн тэвчих аргагүй болсон тул тэмцлийн дараагийн шатны арга хэмжээг авах болсон тухай мэдэгдлийг төрийн гурван өндөрлөгт 2017 оны 04-р сарын 24-ний 11:00 цагаас Төрийн ордны баруун хаалган дээр холбогдох хүмүүст гардуулан өгсөн.