“ Харааны бэрхшээлтэй иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг сайжруулах,мэдлэг олгох-шторк, радио жүжгийн “уралдааны дүн

Нийтэлсэн Jun 19, 2020 by Administrator

  Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбооноос "Харааны бэрхшээлтэй иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг сайжруулах,мэдлэг олгох, -шторк, радио жүжгийн уралдааныг амжилттай зохион байгуулалаа. 

  Удирдамжинд заасан тавигдах шаардлагыг хангасан байдал, агуулага сэдвийн уялдаа холбоо санаа илэрхийлсэн байдал зэргийг харгалзан үзээд 1-р байранд шаардлагад нийцсэн бүтээл ирээгүй учираас 1-р байр шалгараагүй болно.

                           Радио жүжгийн төрөлд

2-р байр Драмын дугуйлангийн Сэтгэлийн нүд бүтээл 

3-р байр Мөнх-Эрдэнэ Хамран сургалт бүтээл 

Тусгай байр FM 102.1  Гэрэл гэгээг хүснэ бүтээл

 

                  Радио шторк төрөлд 

2-р байр FM 102.1 Цагаан тулгуур бүтээл 

3-р байр Мөнх-Эрдэнэ Хүртээмж дэд бүтэц бүтээл 

Тусгай байр FM 102.1 Хуулиа мэдье бүтээл тус тус шалгарлаа.

           

 

               Шалгаруулалтанд оролцсон нийт оролцогчиддоо Баярлалаа